DSC_0053-scaled-arightcenter.jpg

Hållbarhet

Hållbarhet på Marina läroverket

Marina läroverket ställer sig bakom Agenda 2030 och vi arbetar för att bli mer och mer medvetna om hur vår verksamhet påverkar vår omvärld ur både miljöaspekter, sociala frågor och verksamhetsstyrning.

Med denna kunskap som plattform försöker vi styra vår verksamhet så att den minskar sin negativa påverkan och ökar sin positiva påverkan på de globala målen.

Miljö och hållbarhet i undervisningen

Skolverket pekar på att vi behöver väva in hållbarhetsperspektivet i alla ämnen och det gör vi efter bästa förmåga. När det gäller marinbiologi och naturbruk så har vi en mycket bra övning för våra elever. Vi kallar den internt här på skolan ”bottenhugg”, men mer officiellt kallar vi utbildningsmomentet Petsamo Labs som du kan läsa mer om längre ner på den här sidan.


Globala målet nr 14 ligger oss extra varmt om hjärtat

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål för hållbar utveckling som ska uppnås till år 2030.

Globala målen är den mest ambitiösa överenskommelsen som världens ledare någonsin har antagit. Marina läroverket arbetar för att ha en positiv inverkan på de globala målen. Mål nr 14 handlar om Hav och marina resurser.

På gång!

Föreläsning 15 november

Nya ekonomiska ramverk för en hållbar fossilfri framtid av Thomas Hahn, docent, Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet.

Läs mer här

Kontakt

Hållbarhetssamordnare

Odd Klofsten

@

0.11208.400x0.2023-08-28-12.12.10-x.jpg

Mål 14.1 - Gifter i havsmiljön

Båtbottentvätten

I vår hamn har vi en båtbottentvätt som räddar havsmiljön från gifter, utbildar elever om lösningar på havsmiljöproblem och ger gymnasieelever sommarjobb och extraknäck på höstterminen.

Verksamheten är ett operativt havsmiljö- och informationsarbete, ett ”klassrum” och även sommar- och höstjobb för bl.a. gymnasieelever. Verksamheten verkar för Östersjöns välmående och bidrar också positivt till att vi når de globala utvecklingsmålen 3, 4, 8, 9, 14 och 15 samt bidrar till Skolverkets krav på lärande om hållbar utveckling.

Läs mer här

0.10974.400x0.Tangfoto-Naturskyddsforeningen-och-Marina-laroverket-221123-300.jpg

Mål 14 - Hav och marina resurser

Marina läroverket verkar i och för havsmiljön, med fokus på ett friskare Östersjön.

I havsmiljön: Marina läroverket ligger vid vattnet. Eleverna får undervisning på stränder, öar och till sjöss ombord på skolans båtar och skepp.

För havsmiljön: Marina läroverket älskar havet, vattnen, skärgården och speciellt Östersjön, och är medveten om de utmaningar Östersjön står inför. Skolan samlar, utvecklar och sprider kunskap om problem och lösningar för Östersjön och försöker leva som den lär.

0.11209.400x0.Sedimentsprover-Petsamo-Labs-Marina-laroverket-Stocksund.jpg

Petsamo Labs

Ombord på vårt fartyg Petsamo får elever öva på att vara marinbiologer

Petsamo tuffar regelbundet ut i skärgården med skolklasser som får öva på att ta vatten och sedimentsprover. Under färden upprättar vi fyra stationer ombord för att kunna analysera det vatten och  sediment vi tar upp.

På fördäck tar vi upp vatten från olika djup och mäter temperatur, salthalt, syrhalt. Några av vattenproverna från fördäck tar vi in i kabyssen där vi mäter klorofyllhalt med spektrofotometer. I aktersalongen mäter vi bl.a. fosfat- och nitrathalten i vattnet.

På akterdäck tar vi upp sediment med en skopa som når cirka 30m ner i vattnet. Här luktar och smakar vi först på sedimentet för att sedan försiktigt sila fram de växter och djur som gömmer sig i sedimentet. Vi försöker artbestämma allt vi finner.

Läs mer här