Elever sitter på rad vid skolbänkar med datorer framför sig

Ekonomi­programmet

Företagande & Entreprenörskap

Är du intresserad av hur man startar och driver företag och vill få såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom ekonomi? Då är ekonomiprogrammet med inrikt­ning företagande och entreprenörskap något för dig!

Utbildningen bygger på Ekonomiprogrammet med fokus på eget företagande. Vi jobbar med konkreta, verklighetstrog­na uppgifter ofta i direkt kontakt med företag och andra organisationer som ger dig en god beredskap att själv ta dig an företagandets utmaningar.

Själva grundidén är att du lär dig om företagande genom utmaningar som liknar de situationer som företagare ställs inför varje dag, som att utvecklas och arbeta med andra i gemensamma projekt, att du har regelverk att följa och att du lär dig av egna och andras misstag.

Vi arbetar i olika former, både teoretiskt och praktiskt, med företagandets alla olika moment och faser för att under det tredje året prova på att på riktigt starta och driva eget före­tag inom UF, Ung företagsamhet, där färdigheter du lärt dig under din utbildning sätts på prov.

 

Antagningspoäng & median

Median: 290
Sista antagen: 275

Poängplan

Här kan du se en PDF för
den samlade poängplanen.

Poängplan för för Företagande & entreprenörskap (PDF)

Kontakt

Utbildningsledare Företagande & entreprenörskap

Mona Svensson

Telefon: 08-506 532 35

@

Studie- & yrkesvägledare

William Lind

@

Närbild på tamp

Marin profil

Utbildning till sjöss

Skolan marina profil innebär att vi utnyttjar närområdet och havet för att möjliggöra för miljöupplevelser, kulturutbyte och kunskapsinhämtande utöver det vanliga som alternativ till undervisning i klassrumsmiljö. Alla elever genomför även delar av sin utbildning ombord på skolans olika båtar och skepp för studiebesök och exkursioner i Stockholms farvatten.

I utbildningen ingår även långsegling på vårt skolsegelfartyg Älva. Ombord bedrivs undervisning i dina ordinarie skolämnen och klassen kommer att längs seglingsrutten göra olika studiebesök och exkursioner inom inriktningen. Du kommer få prova på arbetet som sjöman, öva på din samarbetsförmåga och träna problemlösning. Du kommer även ha undervisning i fartygsbefäl, delta i framförandet av fartyget, gå vakt och laga mat i Byssan.

Läs mer om den marina profilen här
Två kvinnliga elever sitter vid skolbänk och skrattar

UF

Ung företagsamhet

Under utbildningen provar du i liten skala på företagande i olika former och reflekterar kring detta för att avsluta din utbildning med ett gymnasiearbete där du på riktigt startar och driver ett eget företag i form av UF, ”Ung företagsamhet”. Du övar dig i att dra slutsatser, argumentera och presentera resultat samtidigt som du lär dig om ekonomiområdets begrepp, teorier och modeller.

Att driva UF-företag ger dig värdefull kunskap för hur du ska förstå och fatta beslut samtidigt som du lär dig hur individer och grupper fungerar, något som kommer vara användbart i dina framtida studier och i ditt framtida arbetsliv.

Elevgalleri