Horisont på havet

Marin profil

Utbildning till sjöss

Den marina profilen på Marina läroverket erbjuder våra elever en unik och spännande möjlighet att hämta kunskap och erfarenheter, inte bara från skolans värld utan även från den omgivning vi är verksamma i. Alla elever genomför delar av sin utbildning ombord på skolans olika båtar och skepp och under sin studietid kommer de få delta i praktiska projekt, laborationer och fältstudier som ger dem möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i verkligheten.

Vi är stolta över att kunna erbjuda denna unika profil som ger våra elever en inblick i den marina världens komplexa och viktiga aspekter. Men Marina läroverket är trots allt också en helt vanlig gymnasieskola som fokuserar på att ge dig möjlighet att både lyckas och utmanas i dina studier, oavsett om vi är i klassrummet eller ombord på något av våra fartyg.

Tre elever står på brygga med hovar

Långsegling med fartyget Älva

Ett äventyr du sent kommer glömma!

Inom alla utbildningar förläggs delar av undervisningen ombord på skolsegelfartyget Älva. Ombord bedrivs un­dervisning i de ordinarie skolämnena samtidigt som eleverna mönstras som jungmän och får delta i framförandet av fartyget och har tjänstgöring i Byssan. När vi går i hamn gör vi studiebesök inom olika inriktningar där eleverna får använda alla sina sinnen för att fördjupa sina kunskaper inom historia, företagande och mycket mer. Det är långt ifrån den traditionella klassrumsundervisning som vi är vana vid.

Läs mer om långsegling med Älva här

Våra fartyg

Fartyget Petsamo ute på vattnet

Petsamo

Tullkryssaren Petsamo byggdes 1927 i Valmet, Finland. Efter att ha sänkts i Finska vinterkriget byggdes hon om till passagerarfartyg och idag används hon främst till att utföra marinbiologiska exkursioner med våra elever som tar bottenprovet. Petsamo har plats för 38 passagerare.

Ribbåt åker i hög fart på vattnet

Ribbåtar

Skolan har flera ribbåtar som främst används för att köra runt i hamnen och för att eleverna ska lära sig manövrera. Båtarna används även i kurser i navigation, praktiskt sjömanskap och naturguidning.

Arronet 18 SPO och Capelli 570 Tempest.

Fartyget Älva ute på vattnet

Älva

Älva är från början ett fraktfartyg som bygg­des 1939 och har även använts för passage­rartrafik på Östersjön. På det 44 meter långa fartyget finns lektions­sal, matsal och en stor byssa, samt plats för övernattning för upp emot 42 personer. Dusch och WC finns också ombord.

Segel mot blå himmel

Segelbåtar

På Marinteknik används två öppna segelbåtar av modellen 606 samt några äldre ruffade segelbåtar. De ruffade båtarna är ämnade för kurser i olika båtsystem (värme, kyla, underhåll av dieselmotorer osv) samt underhåll av båtar, men används även i kurser där segling och manövrering ingår.

Vanliga frågor

Får alla elever tillbringa tid på sjön?

Måste man ha förkunskaper om båtar och segling innan man börjar på skolan?

Har alla elever möjlighet att läsa förarbevis på skolan?

Hur länge är man ute och segla med Älva?

Får man undervisning på Älva?

Följer lärarna med på långseglingarna?

Marina-laroverket_programikoner_Samhallsvetenskap.svg

Måste man vara en båtmänniska för att gå på Marina läroverket?

På vår skola går både elever som är vana vid livet på vattnet och de som aldrig har satt sin fot i en båt tidigare. Vi tror att gemensamt för våra elever är att de delar ett intresse för äventyret och är redo att ta sig an nya utmaningar, både på land och till havs. Alla elever gör delar av sin utbildning ombord på skolans båtar och skepp där de lär sig att praktisera navigation och sjömanskap ombord.