Tre elever står utomhus och tittar på ett provglas som en av eleverna håller upp

Marinbiologi

Naturbruksprogrammet

Är du intresserad av naturvetenskap och vad som hän­der under ytan i våra sjöar och hav? Då är Marinbiologi­programmet något för dig!

Här studerar vi marinbiologi och marina ekosystem, och under din utbildning kommer du få ökad förståelse för miljöfrågor samt kunskaper i att utveckla vattenbruket i vår vackra skärgård.

Med skolans olika båtar och närheten till Stockholms skär­gård förenar vi teori med praktik där du lär dig se samband, både mellan ämnen och mellan teori och verklighet. Du får utveckla både ett vetenskapligt förhållningssätt och din förmåga att planera och genomföra egna fältstudier.

Marinbiologiutbildning på gymnasiet

På Marinbiologiprogrammet erbjuder vi två olika inriktningar. Inriktningen Marinbiologi passar dig som tycker det är roligt med mate­matik, fysik, kemi och biologi och vill ha en naturvetenskaplig behörighet till högskolan och drömmer om en framtid som exempelvis marinbiolog, läkare eller civilingenjör. Inriktningen Vatten & Miljö ger dig grundläggande behörighet och riktar sig till dig som vill arbeta mer praktiskt inom exempelvis naturguidning eller som skärgårdskapten.

Läs mer om respektive inriktning nedan.

Våra inriktningar

Marinbiologi

Vatten & miljö

Antagningspoäng & median

MARINBIOLOGI
Median: 290
Sista antagen: 232,5

VATTEN & MILJÖ
Median: 272,5
Sista antagen: 252,5

Poängplan

Här kan du se en PDF för
den samlade poängplanen.

Poängplan för inriktning Marinbiologi (PDF)

Poängplan för inriktning Vatten & miljö (PDF)

Kontakt

Utbildningsledare Marinbiologi Vatten & miljö

Ola Håkansson

Telefon: 08-506 532 94

@

Arbetslagsledare Marinbiologi, Marinbiologi

Maja Laulund

@

Studie- & yrkesvägledare

William Lind

@

På Marinbiologiutbildningen

Samarbeten

Vi söker och utvecklar ständigt nya kontakter och samarbeten med personer, organisationer och företag i branschen som möjliggör både lärorika studie­besök och intressanta föreläsningar på skolan.

Praktik

Inom båda inriktningar ingår 15 veckors praktik (APL, arbetsplatsförlagt lärande) som ger dig kunskaper med stor verklighetsanknytning samtidigt som du får unika möjligheter att skapa kontakter för ditt framtida yrkesliv.

Marin profil

Utbildning till sjöss

Skolans marina profil innebär att vi utnyttjar närområdet och havet för att möjliggöra miljöupplevelser, kulturutbyte och kunskapsinhämtande utöver det vanliga som alternativ till undervisning i klassrumsmiljö. Alla elever genomför även delar av sin utbildning ombord på skolans olika båtar och skepp för studiebesök och exkursioner.

I utbildningen ingår även långsegling på vårt skolsegelfartyg Älva. Ombord bedrivs undervisning i dina ordinarie skolämnen och klassen kommer att längs seglingsrutten göra olika studiebesök och exkursioner inom inriktningen. Du kommer få prova på arbetet som sjöman, öva på din samarbetsförmåga och träna problemlösning. Du kommer även ha undervisning i fartygsbefäl, delta i framförandet av fartyget, gå vakt och laga mat i Byssan.

Läs mer om den marina profilen här
Elever sitter på brygga och pluggar
R9Q7726.jpg

Marinbiologiutbildning

"Vad gör en marinbiolog?"

Marinbiologer är specialister inom det marina ekosystemet och dess invånare. Deras arbete innebär att:

Studera marina livsformer: Marinbiologer undersöker allt från mikroskopiska alger till majestätiska valar. De studerar arternas beteenden, livscykler och interaktioner med varandra och deras miljö.

Bevara och skydda havsmiljön: De spelar en viktig roll i att bevara och skydda de marina ekosystemen genom att övervaka föroreningar, överfiske och klimatförändringar.

Utforska okända världar: Marinbiologer utforskar havets mest avlägsna platser, från korallrev till djuphavsgrynnor, med hjälp av avancerad teknik och forskningsresor.

Forska och rapportera: De samlar in data och sammanställer forskningsrapporter för att öka vår förståelse för havsmiljön och påverkan av mänskliga aktiviteter.