Tre kvinnliga elever pluggar framför sina datorer i skolan

Samhällsvetenskaps­programmet

Ledarskap & Kommunikation

Är du intresserad av människor och samhället, samt vill utveckla dig själv som ledare och gruppmedlem i nära samarbete med dina klasskamrater? Då är ledarskapsut­bildningen något för dig.

Kunskaper inom ledarskap och kommunikation efterfrågas inom de flesta yrkeskategorier och här får du förståelse för hur grupper av människor fungerar och hur de kan utveck­las. Utbildningen bygger på Samhällsvetenskapsprogram­met med inriktning beteendevetenskap där vi kombinerar spännande studier i samhällsfrågor, teorier kring ledarskap och grupputveckling med personlig utveckling. För oss är samarbete viktigt både på våra fartyg, ute i naturen och i klassrummet och under utbildningen får du enskilt och i projektgrupp utveckla redskap för att formulera, analysera och lösa problem.

Rollen som beslutsfattare och grupprocesser studeras både som enskilda kurser och integrerat i andra ämnen. Efter genom­förd utbildning kommer du att bättre känna dig själv, vara medveten om dina styrkor och svagheter och ha jobbat fram modeller som passar just dig för att hantera olika si­tuationer. Du kommer också att ha fått känna på och förstå hur en grupp jobbar bäst tillsammans.

 

Antagningspoäng & median

Median: 292,5
Sista antagen: 267,5

Poängplan

Här kan du ladda ned en PDF för
den samlade poängplanen.

Poängplan för Ledarskap & kommunikation (PDF)

Kontakt

Utbildningsledare Ledarskap & kommunikation

David Stefansson

Telefon: 08-506 532 46

@

Studie- & yrkesvägledare

William Lind

@

Närbild på tamp

Marin profil

Utbildning till sjöss

Skolan marina profil innebär att vi utnyttjar närområdet och havet för att möjliggöra för miljöupplevelser, kulturutbyte och kunskapsinhämtande utöver det vanliga som alternativ till undervisning i klassrumsmiljö. Alla elever genomför även delar av sin utbildning ombord på skolans olika båtar och skepp för studiebesök och exkursioner i Stockholms farvatten.

I utbildningen ingår även långsegling på vårt skolsegelfartyg Älva. Ombord bedrivs undervisning i dina ordinarie skolämnen och klassen kommer att längs seglingsrutten göra olika studiebesök och exkursioner inom inriktningen. Du kommer få prova på arbetet som sjöman, öva på din samarbetsförmåga och träna problemlösning. Du kommer även ha undervisning i fartygsbefäl, delta i framförandet av fartyget, gå vakt och laga mat i Byssan.

Läs mer om den marina profilen här

Elevgalleri