Två elever i blå overaller stor runt stor båtmotor och diskuterar

Marinteknik

Service & reparation

Är du intresserad av båtar och deras teknik och vill job­ba med service och reparation? Då är Marinteknikpro­grammet något för dig!

Sverige har en av världens största skärgårdar med utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv. Detta har resulterat i en ständigt växande fritidsbåtsmarknad som medför ett stort behov av kunniga marintekniker både på servicevarv, hos båttillverkare, i butiker, hos grossister och inom försäljning.

Utbilda dig till marintekniker

Utbildningen ger både grundläggande högskolebehörighet och yrkesutbildning till marintekniker för arbete som till exempel marintekniker, motormekaniker, marin servicetekniker, supporttekniker eller båtreparatör. Utbildningen förbereder dig på att på sikt kunna driva eget företag och flera av våra elever går även vidare till kustbe­vakningen eller marinen.

Utbildning med många möjligheter

Undervisningen sker såväl i skolans lektionssalar, verkstä­der och båthallar som ute i skärgården där du får lära dig hur du på ett säkert och miljömässigt sätt framför olika slags båtar. Skolan förfogar över ett stort antal båtar av olika typ och storlek som används i undervisningen för att du ska få kunskap om och erfarenhet av olika material, maskiner, konstruktioner och system som förekommer inom den marina sektorn.

 

Antagningspoäng & median

Median: 237,5
Sista antagen: 210

Poängplan

Här kan du ladda ned en PDF för
den samlade poängplanen.

Poängplan för Marinteknik (PDF)

Kontakt

Utbildningsledare Marinteknik

Camilla Hemström

Telefon: 08-506 532 25

@

Studie- & yrkesvägledare

William Lind

@

Två manliga elever står runt båtmotor

APL

Praktik

Under dina tre år kommer du göra minst 15 veckors praktik i branschen för att skapa erfarenheter och kontakter för framtiden. Arbetsmarknaden är mycket god för våra mar­intekniker och glädjande nog är det mycket vanligt att våra elever får anställning på sin praktikplats när de är klara med utbildningen. Du får även möjlighet att ta olika certifikat som förarbevis, maskinbefäl- och fartygsbefäl klass VIII som gör dig anställningsbar både inom handelsflottan och inom olika former av skärgårdsentreprenad.

Närbild på tamp

Marin profil

Utbildning till sjöss

Skolan marina profil innebär att vi utnyttjar närområdet och havet för att möjliggöra för miljöupplevelser, kulturutbyte och kunskapsinhämtande utöver det vanliga som alternativ till undervisning i klassrumsmiljö. Alla elever genomför även delar av sin utbildning ombord på skolans olika båtar och skepp för studiebesök och exkursioner i Stockholms farvatten.

I utbildningen ingår även långsegling på vårt skolsegelfartyg Älva. Ombord bedrivs undervisning i dina ordinarie skolämnen och klassen kommer att längs seglingsrutten göra olika studiebesök och exkursioner inom inriktningen. Du kommer få prova på arbetet som sjöman, öva på din samarbetsförmåga och träna problemlösning. Du kommer även ha undervisning i fartygsbefäl, delta i framförandet av fartyget, gå vakt och laga mat i Byssan.

Läs mer om den marina profilen här
Person som rengör en Mercury båtmotor

Samarbete

Mercury Marine

Som elev på Marinteknikprogrammet erbjuds du i samarbete med Mercury Marine, världens största tillverkaren av marina framdrivningssystem, att under programmets sista år att gå delar av samma utbildning som en ordinarie Mercurytekniker gör. Detta gör att du som elev vid avslutade studier endast behöver komplettera med praktiska moment för att bli en fullt certifierad Mercurytekniker. Utöver det, får du som elev även tillgång till de senaste läromedlen i form av de senaste motorerna och tillbehören på skolan då Mercury har förlagt sin egen serviceskola i Marina Läroverkets lokaler.

Läs mer om Mercury Marine här eller besök Mercury Marines EMEA YouTube-kanal.

Elevgalleri