Utbildningsplan - Mt

Gemensamma kurser900
Engelska 5100
 Engelska 6*100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionkunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1100
Svenska 2*100 
Svenska 3*100
Karaktärsämneskurser500
Båtel 1100
Båthantering och underhåll100
Marinelektronik 1100
Marinmotor introduktion100
Skärgårdsnavigation100
Inriktningskurser300
Intervallservice100
Konnstruktion och reparation 1200
Programfördjupning800
Båtsystem200
Diagnos och reparation100
Entreprenörskap100
Fartygsbefäl100
Maskinbefäl100
Nyinstallation100
Plast- och lamineringsteknik100
Gymnasiearbete100
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Estetisk kommunikation 1100
Fysik 1b100
Idrott o hälsa 2100
Matematik 2a100
Svenska 2100
Totalt poäng2800

* Kan väljas bort

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug