Upplägg och innehåll

Alla lärare som undervisar på Marinteknikprogrammet arbetar tillsammans i ett arbetslag med målet att du som elev ska få en utbildning där teori och praktik går hand i hand bl.a. genom återkommande projekt med olika teman. Skolan förfogar över stort antal båtar av olika typ och storlek. Dessa används i undervisningen för att du ska få kunskap om och erfarenhet av olika material, maskiner, konstruktioner och system som förekommer inom den marina sektorn.

Som elev hos oss kommer du att arbeta med olika projekt i större eller mindre grupper. Marina läroverket erbjuder en utmärkt miljö för att praktiskt utöva och utveckla dina kunskaper. Skolans närområde och Stockholms skärgård är ett självklart alternativ till undervisning i klassrumsmiljö. Under utbildningen genomförs ett antal utbildningsresor med olika mål och innehåll med skolans båtar och skepp.

Praktik och framtid

Minst 15 veckor av utbildningen är förlagd på olika företag. Denna del av utbildningen ger dig kunskaper med stor verklighetsanknytning samtidigt som du får unika möjligheter att knyta kontakter för ditt framtida yrkesliv. Arbetsmarknaden är mycket god för marintekniker och glädjande nog är det mycket vanligt att elever får anställning på sin praktikplats när de är klara med sin utbildning.

Efter avslutad utbildning kan du gå  ut i arbete som marintekniker inom hela fritidsbåtsbranschen, alltifrån att jobba med tillbehör och försäljning till mekaniker på småbåtsvarv. Som mekaniker på småbåtsvarv kan man jobba både inom motorsektorn, tillbehörssektorn och utföra allmän reparation. Du har dessutom flera behörigheter som fartygs­befälsexamen och maskinbefälsexamen som gör dig direkt anställningsbar inom handelsflottan (både frakt och persontransport).

Utbildningen ger även möjlighet till grundläggande behörighet för vidare studier på högskolan och de som vill kan också läsa in särskild behörighet för vidare studier till Sjökaptens- och Sjöingenjörsutbildningarna. Utbildningen förbereder eleverna för att skapa egna arbetstillfällen och driva egna företag inom branschen. Flera av våra elever går även vidare till kustbevakningen eller marinen.

Utbildningsresor

Skolans närområde och Stockholms skärgård är ett självklart alternativ till undervisning i klassrumsmiljö. Under utbildningen genomförs ett antal utbildningsresor med olika mål och innehåll med skolans båtar och skepp.

Delar av utbildningen förläggs ombord på skolsegelfartyget Älva. Eleverna mönstras som jungmän ombord. Under utbildningsresorna ingår praktiskt sjömanskap och navigation. För att kunna delta på långseglingen krävs ett godkänt Läkarintyg för sjöfolk, dvs. att du inte lider av något allvarligt sjukdomstillstånd (ex hjärtproblem, epilepsi, svår allergi eller diabetes). Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta skolhälsovården.

Eleven betalar självkostnadspris för mat under utbildningsresorna samt kostnaden för läkarintyg.

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug