Utbildningsplan - Vatten & miljö

Gemensamma kurser800
Engelska 5100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionkunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1100
 Svenska 2*100 
 Svenska 3*100 
Karaktärsämneskurser400
Biologi 1100
Entreprenörskap100
Naturbruk200
Kurser för särskild variant700
Biologi i vattenmiljöer 1100
Biologi i vattenmiljöer 2100
Biologi i vattenmiljöer 3100
Engelska 6100
Fartygsbefäl100
Kemi 1100
Matlagning 1100
Programfördjupning500
Entreprenörskap och företagande100
Fiskevård100
Naturguidning 1100
Naturguidning 2200
Gymnasiearbete100
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Estetisk kommunikation 1100
 Fysik 1b1100
Idrott och hälsa 2100
Matematik 2a100
Samhällskunskap 1a250
Svenska 2100
Totalt poäng2700

* Kan väljas bort

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug