Upplägg och innehåll - Vatten & miljö

Du som söker denna inriktning har ett friluftsintresse och förenar gärna teori med praktik när du läser marinbiologi eller lär dig köra båt. Vi arbetar en hel del utifrån miljömålet om en hållbar skärgård. Du får en bra inblick i miljöfrågor kring Östersjön när vi studerar marinbiologi, fiskevård och naturbruk.  Du lär dig hur näringar som turism och vattenbruk kan utveckla skärgården på ett hållbart sätt under lektionerna i naturguidning och entreprenörskap. Utbildningen ger dig en grundläggande behörighet till högskolan och goda förutsättningar till att arbeta inom olika skärgårdsnäringar eller att starta eget företag. 

I inriktningen Vatten & miljö får du genom individuella val möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. För att lyckas med inriktningen Vatten & miljö måste du gilla att vara ute i naturen, tycka om att resa och att möta människor.

Med skolans olika båtar och närheten till Stockholms skärgård kan vi enkelt förena teori med praktik. Stora delar av de kurser du läser innehåller praktiska moment och du lär dig därför att se samband, både mellan ämnen och mellan teori och verklighet. Du får utveckla både ett vetenskapligt förhållningssätt och din förmåga att planera och genomföra egna fältstudier.

Praktik

I utbildningen ingår 15 veckors praktik vilket kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du kommer att praktisera på arbetsplatser inom något av våra verksamhetsområden. Denna del av utbildningen ger dig kunskaper med stor verklighetsanknytning samtidigt som du får unika möjligheter att skapa kontakter för ditt framtida yrkesliv.

En del av din APL kommer du att göra som jungman på skolans segelfartyg Älva. Ombord fungerar du som besättningsman och deltar i framförandet av fartyget, går vakt, navigerar och lagar mat.

Utbildningsresor

Skolans närområde och Stockholms skärgård är ett självklart alternativ till undervisning i klassrumsmiljö. Varje år gör vi ett antal kortare studieresor och exkursioner i närområdet.

I utbildningen ingår två längre utbildningsresor ombord på skolsegelfartyget Älva. Eleverna mönstras som jungmän ombord. För att kunna delta på långseglingarna krävs ett godkänt Läkarintyg för sjöfolk, dvs. att du inte lider av något allvarligt sjukdomstillstånd (ex hjärtproblem, epilepsi, svår allergi eller diabetes). Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta skolhälsovården.

Eleven betalar självkostnadspris för mat under studie- och utbildningsresorna samt kostnaden för läkarintyg.

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug