Upplägg och innehåll - Marinbiolog

Du som har ett stort intresse för marinbiologi och de naturvetenskapliga ämnena gör rätt i att söka denna utbildning. Inriktningen leder till en bred naturvetenskaplig behörighet till högskolan samtidigt som du får lära dig att navigera, att framföra och att arbeta på ett fartyg. Vi utnyttjar vår närhet till vatten och tillgång till båtar genom att återkommande exkursioner i skärgården, ofta med vårt provtagningsfartyg Petsamo. Miljöfrågor och hållbarhet är en röd tråd som löper genom utbildningen, såväl lokalt som globalt.

I inriktningen mot Marinbiolog får du genom individuella val och garanterat utökad kurs särskild behörighet till vidare studier inom naturvetenskap och teknik.  För att lyckas med utgången mot vidare studier måste du förutom biologi tycka att matte, fysik och kemi är roligt. 

Med skolans olika båtar  och närheten till Stockholms skärgård kan vi enkelt förena teori med praktik. Stora delar av de kurser du läser innehåller praktiska moment och du lär dig därför att se samband, både mellan ämnen och mellan teori och verklighet. Du får utveckla både ett vetenskapligt förhållningssätt och din förmåga att planera och genomföra egna fältstudier.

Praktik

I utbildningen ingår 15 veckors praktik vilket kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du kommer att praktisera på arbetsplatser inom något av våra verksamhetsområden. Denna del av utbildningen ger dig kunskaper med stor verklighetsanknytning samtidigt som du får unika möjligheter att skapa kontakter för ditt framtida yrkesliv.

En del av din APL kommer du att göra som jungman på skolans segelfartyg Älva. Ombord fungerar du som besättningsman och deltar i framförandet av fartyget, går vakt, navigerar och lagar mat.

Utbildningsresor

Skolans närområde och Stockholms skärgård är ett självklart alternativ till undervisning i klassrumsmiljö. Varje år gör vi ett antal kortare studieresor och exkursioner i närområdet.

I utbildningen ingår två längre utbildningsresor ombord på skolsegelfartyget Älva. Eleverna mönstras som jungmän ombord. För att kunna delta på långseglingarna krävs ett godkänt Läkarintyg för sjöfolk, dvs. att du inte lider av något allvarligt sjukdomstillstånd (ex hjärtproblem, epilepsi, svår allergi eller diabetes). Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta skolhälsovården.

Eleven betalar självkostnadspris för mat under studie- och utbildningsresorna samt kostnaden för läkarintyg.

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug