Upplägg och innehåll - Ledarskap

Utbildningen byggs till stora delar av upplevelsebaserat lärande och processarbete dvs engagemang i skolarbetet är en förutsättning för att nå målen. Du kommer att få stor möjlighet att påverka hur vi jobbar. I utbildningen ingår utbildningsresor ombord på skolans båtar och skepp, då ansvar, samarbete och sammanhållning övas och teoretiska studier varvas med praktiska inslag.

Du som söker till Ledarskapsutbildningen bör vara beredd på att anta den utmaning det innebär att jobba med personlig utveckling och grupputveckling. Du kan se fram emot mycket stöd och ett starkt engagemang för detta arbete från lärarlaget. Under första delen av utbildningen får du de teoretiska grunder och verktyg du behöver för att kunna utvecklas och ta till dig utbildningen på bästa sätt.

Ledarskapsprogrammet ger dig en god teoretisk grund och god behörighet till vidare studier på högskolan. Du får vistas i en utmärkt miljö där du praktiskt får utöva och utveckla dina teoretiska kunskaper bland annat genom att starta eget företag inom Ung Företagsamhet (UF).

Ung Företasamhet (UF)

Ung Företagsamhet arbetar för att få unga människor mer företagsamma men också för att få fler företag i Sverige. Genom tre olika utbildningskoncept får unga utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap.
Genom Ung Företagsamhet, en ideell organisation som samverkar med skolan, får ungdomar lära sig att våga ta sig för saker samt att tro på sig själva och sitt entreprenörskap.

Utbildningsresor

Skolans närområde och Stockholms skärgård är ett självklart alternativ till undervisning i klassrumsmiljö. Varje år gör vi kortare utbildningsresor och exkursioner i närområdet.

I utbildningen ingår även en längre utbildningsresa med skolsegelfartyget Älva. Eleverna mönstar på som jungmän. För att kunna delta på långseglingen krävs ett godkänt Läkarintyg för sjöfolk, dvs. att du inte lider av något allvarligt sjukdomstillstånd (ex hjärtproblem, epilepsi, svår allergi eller diabetes). Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta skolhälsovården.

Eleven betalar självkostnadspris för mat under utbildningsresorna samt kostnaden för läkarintyg.

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug