Upplägg och innehåll - Företagande & entreprenörskap

Vi arbetar i så stor utstäckning som möjligt problembaserat och i projektform. I korthet går det ut på att en utmaning presenteras, diskuteras, analyseras och blir till en frågeställning som du får arbeta med.  Därefter följer redovisning, utvärdering och reflektion kring vad du lärt dig. Själva grundidén är att lära sig företagande genom metoder som i så hög grad som möjligt liknar de situationer som företagare ställs inför varje dag.

Tanken är att företagande genomsyrar hela utbildningen, inte bara i profilämnena och att arbetsmetoderna ska stötta en lärprocess mot ett entreprenöriellt synsätt och i förlängningen mot ett eget företagande.

UF - Ung företagsamhet

Under utbildningen provar du i liten skala på företagande i olika former och reflekterar kring detta för att avsluta din utbildning med ett gymnasiearbete där du på riktigt startar och driver ett eget företag i form av UF, ”Ung företagsamhet”. Du övar dig i att dra slutsatser, argumentera och presentera projekt och resultat. Du lär dig om ekonomiområdets begrepp, teorier och modeller. Du utvecklar ett nyanserat och rikt språk som blir ett verktyg i dina studier och i ditt framtida arbetsliv. Du tränar dig i att strukturera och presentera dina resultat.

Vad du än kommer att jobba med så kommer du i kontakt med människor. Därför lär det viktigt att du får lära dig om hur individer och grupper fungerar. Det är värdefull kunskap när du ska förstå, fatta beslut och göra bedömningar i ditt kommande arbetsliv.

Utbildningsresor

Skolans närområde och Stockholms skärgård är ett självklart alternativ till undervisning i klassrumsmiljö. Varje år gör vi kortare utbildningsresor och exkursioner i närområdet.

I utbildningen ingår även en långsegling på vårt skolsegelfartyg Älva. Ombord bedrivs undervisning i dina ordinarie skolämnen och klassen kommer att längst seglingsrutten göra en mängd olika studiebesök inom inriktningen. Ombord tränar vi samarbetsförmåga, problemlösning och jobbar med ledarskapsfrågor. Du kommer även ha undervisning i sjömanskap, delta framförandet av fartyget och ha tjänstgöring i Byssan.  

För att kunna delta på seglingarna krävs ett godkänt Läkarintyg för sjöfolk, dvs. att du inte lider av något allvarligt sjukdomstillstånd (ex hjärtproblem, epilepsi, svår allergi eller diabetes). Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta skolhälsovården.

Eleven betalar självkostnadspris för mat under utbildningsresorna samt kostnaden för läkarintyg.

Aktuellt

Informationskväll / Öppet hus

Onsdag den 3 maj kl. 17.00 - 19.30

Prova på-dagen

Onsdag den 3 maj 2023