Studenter

Marina läroverkets utbildningar

Utbildning

Tiden i gymnasieskolan ska vara lustfylld och rolig samt ge en god grund för fortsatta studier eller yrkesliv - vi erbjuder allt detta.

Skolans pedagogiska idé är att varva teoretiska och praktiska studier för att nå en djupare kunskap. 

Alla våra utbildningar ger möjlighet till grundläggande behörighet för vidare studier på högskolan.

Den marina profilen skapar förutsättningar att nå våra mål och vi vet att kombinationen teori och praktik leder till fördjupad kunskap.

Utbildningarna är unikt utformade kring respektive inriktning. Alla genomför delar av utbildningen på skolans båtar och skepp.  Våra långseglingar ger förutom äventyr, upplevelser och erfarenheter även personlig utveckling och vänner för livet.

Marina läroverkets övergripande mål är att våra elever:  
• Mår bra 
• Utmanas och lyckas
• Behålla intresset

Aktuellt

Informationskväll / Öppet hus

Onsdag den 3 maj kl. 17.00 - 19.30

Prova på-dagen

Onsdag den 3 maj 2023