ReGreen UF

Affärsidé

ReGreen UF sparar kundens tid och naturen genom ett abonnemang där ReGreen hämtar återvinningsavfall från kunden. Dessa avfall som t.ex. kartong, metall och glas återvinner vi åt dig.

Produktbeskrivning

ReGreen åker med bil till hushåll och hämtar deras källsorteringsavfall som de sedan transporterar till återvinningscentralen i hagby.

Bild18 

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug