Sjöfartsstöd till skolfartyg

Infrastrukturminister Thomas Eneroth

Angående ansökan om sjöfartsstöd

Vi har tidigare ansökt om stöd för vårt fartyg ÄLVA (SDRG), senast 20140623. Vi har då inte erhållit stöd. Vi arbetar med att utbilda svenska sjömän inom yrkeshögsskolan (YH), vi utbildar också gymnasieungdomar inom flera gymnasieprogram. Alla våra utbildningar har en tydlig marin profil/inriktning. Förutom våra YH-studenter som går direkt ut i näringen som sjöbefäl - så slussar vi ett stort antal gymnasieelever vidare mot fortsatta sjöbefälsutbildningar (YH-Skärgårdskapten, FBVII, Sjökapten och Sjöingenjör).

I ljuset av den brist på svenska sjöbefäl som nu signaleras undrar vi om inte ministern/regeringen borde kunna se lite annorlunda på en förnyad ansökan från oss?

Alla våra elever/studenter gör en viktig del av sin utbildning ombord i vårt skolfartyg ÄLVA.

Fartyget uppfyller alla krav för sjöfartsstöd (förutom att Delegationen för sjöfartsstöd tidigare har bedömt/tolkat att verksamheten vi bedriver ombord inte omfattas av förordningen)

Vi kan inte fortsätta vår ombordförlagda verksamhet om vi inte kan konkurrera med andra rederier om att anställa kompetent besättning.

Enligt vår bedömning finns det idag endast två svenska fartyg som bedriver denna typ av utbildning av sjömän ombord och samtidigt uppfyller övriga kriterier för sjöfartsstöd. Varför vill inte regeringen ta till vara denna resurs?

Detta borde ligga svensk sjöfartsnärings intresse tycker vi.

Vi ser tacksamt fram emot infrastrukturministerns kommentarer.

Bästa hälsningar

Anders Paulsen
VD
Marina läroverket
anders.paulsen@klartskepp.se
0708-85 35 05

Aktuellt

Informationskväll / Öppet hus

Onsdag den 3 maj kl. 17.00 - 19.30

Prova på-dagen

Onsdag den 3 maj 2023