Besättning

Flera av besättningsmännen jobbar både ombord på fartygen men även med reparation och underhåll av fartygen hemma i Stocksund. Besättningen på långseglingarna med Älva kompletteras med säsongsanställda som ej finns presenterade här. I första loggen för varje klass som mönstrar på Älva under året presenteras den för resan gällande besättningen.

Sören Engsell

Sören Engzell
Befälhavare/Styrman

Har jobbat i olika handelsfartyg, på verkstäder iland och som skutskeppare på traditionsfartyg. Anställd ombord i Älva sedan 2011.

Catrine Palmqvist Loukomies

Catrine Palmqvist Loukomies
Styrman

Är styrman med gedigen segelfartygserfarenhet från bl.a. fullriggaren Christian Radich. Catrin är uppvuxen på Åland och har seglingen i blodet.

Sofia Söderman

Sofia Söderman
Överstyrman

Har läst 4-årigt sjökaptensprogram i Kalmar och varit engagerad som instruktör i frivilligförsvarets marina ungdomsutbildning i många år innan hon gjorde sin första törn på Älva 2013. Sofia är även utbildningsansvarig ombord.

Catarina Nordlander sista (3) 

Catarina Nordlander
Kock

En klippa i byssan. Ser till att vi får god mat, mycket mat och mat i rättan tid - samt att eleverna får matlagnings-kunskaper.

Aktuellt

Informationskväll / Öppet hus

Onsdag den 3 maj kl. 17.00 - 19.30

Prova på-dagen

Onsdag den 3 maj 2023