Besättning

Flera av besättningsmännen jobbar både ombord på fartygen men även med reparation och underhåll av fartygen hemma i Stocksund. Besättningen på långseglingarna med Älva kompletteras med säsongsanställda som ej finns presenterade här. I första loggen för varje klass som mönstrar på Älva under året presenteras den för resan gällande besättningen.

Sören Engsell

Sören Engzell
Befälhavare/Styrman

Har jobbat i olika handelsfartyg, på verkstäder iland och som skutskeppare på traditionsfartyg. Anställd ombord i Älva sedan 2011.

Stefan Alvå

Stefan Alvå
Befälhavare/Styrman

Stefan har mångårig erfarenhet från olika segelfartyg, bl.a. ostindiefararen Götheborg och briggen Tre Kronor. Det han inte vet om segel, tågvirke och knopar är inte värt att veta.

Petra Nyberg

Petra Nyberg
Styrman/matros

Är en fd student på Marina läroverket. Petra tog examen från Skärgårdskaptens-
utbildningen på Marina läroverket 2010 och jobbar nu på rederiet.

Catrine Palmqvist Loukomies

Catrine Palmqvist Loukomies
Styrman

Är styrman med gedigen segelfartygserfarenhet från bl.a. fullriggaren Christian Radich. Catrin är uppvuxen på Åland och har seglingen i blodet.

Alva Hedlöf

Alva Hedlöf
Lättmatros

Före detta marinbiologielev som nu seglat åtskilliga törnar ombord i Älva. 

Sofia Söderman

Sofia Söderman
Överstyrman

Har läst 4-årigt sjökaptensprogram i Kalmar och varit engagerad som instruktör i frivilligförsvarets marina ungdomsutbildning i många år innan hon gjorde sin första törn på Älva 2013. Sofia är även utbildningsansvarig ombord.

Catarina Nordlander sista (3) 

Catarina Nordlander
Kock

En klippa i byssan. Ser till att vi får god mat, mycket mat och mat i rättan tid - samt att eleverna får matlagnings-kunskaper.

Aktuellt

Öppet hus 4 december

Missa inte vårt Öppna hus den 4 december!

Dantemässan 19 november

Välkomna att träffa oss på Dantemässan i Täby Racketcenter!