Framsida-3.JPG      

Långsegling - Älva

Inom alla utbildningar förläggs delar av undervisningen ombord på skolsegelfartyget Älva. Eleverna mönstras som jungmän under utbildningsresorna. Ombord bedrivs undervisning i de ordinarie skolämnena och längs seglingsrutten görs det en mängd olika studiebesök inom respektive inriktning. Ombord tränas bland annat samarbetsförmåga och problemlösning. Eleverna har dessutom undervisning i sjömanskap, deltar i framförandet av fartyget och har tjänstgöring i Byssan.

Under DAGBÖCKER hittar du elevers, lärares och besättningens berättelser om seglingen, studiebesöken, exkursionerna och om det dagliga livet ombord.
I den mån tekniken fungerar uppdateras sidan dagligen.

För att ni på ett bra vis ska kunna följa Älva på en karta med hjälp av de positionsangivelser som lämnas i loggarna kan ni använda er av gratisprogrammet Google Earth som finns att ladda ner på nätet. Välj rätt område, zooma in och för pekaren över området så får ni Latitud och Longitud i displayen.

Ett annat sätt att hitta Älva, gå in på Marine Traffic. Om inte Älvas sida kommer upp,  skriv AELVA i sök uppe till höger. Följ sen länken till vänster Latitud/Longitud för att se på kartan var hon befann sig sist.

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug