skolomradet_flygbild 

Skolområdet

Marina läroverket ligger i Stocksunds hamn, bara en mil  norr om Stockholms city. Det är enkelt att ta sig till skolan – med buss, bil, T-bana, Roslagsbanan eller båt. Marina läroverket består av flera byggnader och gröna ytor inom samma område. Skolområdet inramas bland annat av kajen mot saltsjön, där de fartyg lägger till som används i undervisningen. Läget ger utmärkta möjligheter till att nyttja både vad skärgården och storstaden har att erbjuda.

Skolan har en egen skärgårdsö i Stockholms skärgård. Ön heter Norra Idskär och ligger några sjömil söder om Vaxholm, endast 10 sjömil från skolan i Stocksund. Norra Idskär används av Marina läroverkets alla olika utbildningsgrenar. Ön hyrs även ut till lägerskolor, charter med Klart Skepps egna fartyg och annan internatverksamhet. På ön finns utspisnings- och övernattningsmöjligheter för 40-50 personer.

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug