Skolledningen

Per Emteryd

Per Emteryd
Rektor

Telefon: 08-506 532 01
E-post: per.emteryd@klartskepp.se

David  Stefansson

David Stefansson
Utbildningsledare Ledarskap & kommunikation

Telefon: 08-506 532 46
E-post: david.stefansson@klartskepp.se

Camilla Hemström

Camilla Hemström
Utbildningsledare Marinteknik

Telefon: 08-506 532 25
E-post: camilla.hemstrom@klartskepp.se

Ola Håkansson 

Ola Håkansson
Utbildningsledare Marinbiologi
Vatten & miljö

Telefon: 08-506 532 94
E-post: ola.hakansson@klartskepp.se

Mona Svensson 

Mona Svensson
Utbildningsledare Företagande & entreprenörskap

Telefon: 08-506 532 35
E-post: mona.svensson@klartskepp.se

Kerstin Månsson
Utbildningsledare Marinbiologi
Marinbiolog

Telefon: 08-506 532 04
E-post: kerstin.mansson@klartskepp.se

Aktuellt

Informationskväll / Öppet hus

Onsdag den 3 maj kl. 17.00 - 19.30

Prova på-dagen

Onsdag den 3 maj 2023