Vision och mål

Vision

Marina läroverket skall vara väl känt och ledande i landet inom sitt utbildningsområde. Vi skall erbjuda alla våra studerande ett lärande med skärgård/hav och våra fartyg som klassrum. Marina läroverket skall vara en plats för möten som utmanar, berör, utvecklar och lär för livet. Klart Skepps konferens- och rederiverksamhet ska vara väl känd och uppskattad och genomföras med hög kvalité. God kvalitet innebär bl a att det är tydligt för eleverna att skolan genomsyras av engagemang för deras utveckling.

Styrelsens mål för gymnasieutbildningen

Som skall vara uppnådda senast läsåret 2018/2019

Förutsättningar: Marina läroverket skall vara det självklara alternativet vid val av gymnasieutbildning för de sökande i Storstockholm som har ett marint intresse. Marina läroverket skall vara ledande i landet när det gäller yrkesutbildning för fritidsbåtsbranschen. I samarbete med rederiverksamheten genomförs utbildningsseglingar med Marina läroverkets studerande i den omfattning skolan har behov. Vi utför utbildning i internatform på vår skärgårdsö Idskär i stor utsträckning, året runt om isläget tillåter det. Myndighetsinspektioner och tillsyn skall fortlöpa utan betydande brister.

Mål

Vi ska ha så många sökanden till våra utbildningar att vi kan fylla samtliga platser med intresserade och motiverade elever som gjort väl övervägda val.

Skolan har totalt minst 500 elever i olika gymnasieprogram.

Alla elever som slutför utbildningen erhåller gymnasieexamen.

Delar av fartygsbesättningen fungerar även som lärare på skolseglingarna.

Skolans internationella profil är stärkt och förtydligad enligt specifikt uppsatta mål.

Uppnått miljöcertifiering enligt ISO 14001 eller liknande.

Genererar minst 5 % ekonomiskt överskott.

Aktuellt

Informationskväll / Öppet hus

Onsdag den 3 maj kl. 17.00 - 19.30

Prova på-dagen

Onsdag den 3 maj 2023