Organisation och ledning

För Klart Skepp Marinteknik AB/Marina läroverkets ledning finns styrelse, ledningsgrupp för gymnasieskolan samt ledningsgrupp för rederi/vuxenutbildningen

Styrelsen beslutar övergripande enligt lagar, förordningar och föreskrifter. Ärenden förbereds av respektive  ledningsgrupp.

I ”huset” finns Styrelse, VD, ekonomichef samt avdelningarna administrativ- och teknisksupport. De styr och ansvarar för hela verksamheten samt ger service åt hela verksamheten. Företagets två operativa verksamheter: Gymnasiet och Rederi/Vux leds av respektive chef med stöd av styr- och serviceenheterna.

styrelse

Rektor leder gymnasieverksamheten. Ledningsgruppen, stöttar, samråder, arbetsfördelar, samordnar och fattar beslut rörande gymnasieverksamheten. Ledningsgruppen består av rektor, biträdande rektorer och utbildningsledare. Utbildningsledarna leder sina arbetslag och ansvarar för respektive utbildning. Arbetslagen ska vara självgående i så stor utsträckning som möjligt avseende t ex tjänstefördelning, schemaläggning, lokaler och budget.

 

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug