CT_bakgrund_text_blur

Cedergrenska utbildning

Marina läroverket - en del av Cedergrenska

Marina läroverket är en del av Cedergrenska. Cedergrenska är en skolkoncern i Stockholm med ambitionen att driva utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar.

Våra verksamheter drivs av starkt engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande för våra förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever. Den geografiska närheten mellan våra förskolor och skolor ger möjlighet till samarbete, utbyte och utveckling mellan lärare och pedagoger, årskurser och stödfunktioner för den bästa skolgången för eleverna.

shipship

Cedergrenska paketet

Som en del av den Cedergrenska skolkoncernen har alla våra skolor möjlighet att ta del av något som kallas Cedergrenska paketet.

Under Cedergrenska paketet har vi samlat en mängd erbjudanden för våra medarbetare och elever att ta del av. Här finns tillgångar som kan bidra till att skapa samarbeten, utveckla undervisning och ge dig inspiration.

Beroende på om man tillhör förskola, grundskola, gymnasieskola eller yrkeshögskola så finns det olika erbjudanden att ta del av. Men grundtanken är att vi ska dela på de tillgångar som finns inom Cedergrenska.

Inom den Cedergrenska koncernen ingår förutom Marina läroverket skolorna Almaskolan, Fredsborgskolan, Fredsborgs förskola, Helleborusskolan, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium, Växjö Fria Gymnasium, Täby Friskola, Täby förskola samt Spira Förskolor.

Aktiviteter inom det Cedergrenska paketet kan endast bokas av ansvarig personal på skolan. 


Aktuellt

Informationskväll / Öppet hus

Onsdag den 3 maj kl. 17.00 - 19.30

Prova på-dagen

Onsdag den 3 maj 2023