Hela skaran   :) 

Klart Skepp Marinteknik AB

Klart Skepp Marinteknik AB är ett privatägt utbildnings- och sjöfartsföretag som bildades 1991. Företaget har sitt säte i Danderyd. Verksamheten bestod från början av marin utbildnings- och rederiverksamhet med segelfartyget Belle Amie.  År 1992 startades ett samarbete med Danderyds gymnasium som pågick fram till 2002. Under åren 1992-2008 har utbildningsverksamheten breddats och vuxit. Idag har skolan ca 450 elever/studenter i olika marint profilerade gymnasiala- och eftergymnasiala utbildningar. 

Fr.o.m. läsåret 2002/03 är vi en fristående skola med namnet Marina läroverket. 
Korta kurser och uppdragsutbildningar genomförs på uppdrag av enskilda och näringen. Företaget bedriver också rederiverksamhet med fem mindre passagerarfartyg varav ett är segelfartyget Älva. 
Företaget har idag drygt 50 helårsanställda och ett antal säsongsarbetare.

Vision och mål

Organisation och ledning

Huvudman

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug