Petsamo Labs

Ombord på vårt fartyg Petsamo får elever öva på att vara marinbiologer.

Sedimentsprover - Petsamo Labs Marina läroverket, Stocksund 

Petsamo tuffar regelbundet ut i skärgården med skolklasser som får öva på att ta vatten och sedimentsprover. Under färden upprättar vi fyra stationer ombord för att kunna analysera det vatten och  sediment vi tar upp.

På fördäck tar vi upp vatten från olika djup och mäter temperatur, salthalt, syrhalt. Några av vattenproverna från fördäck tar vi in i kabyssen där vi mäter klorofyllhalt med spektrofotometer. I aktersalongen mäter vi bl.a. fosfat- och nitrathalten i vattnet.

På akterdäck tar vi upp sediment med en skopa som når cirka 30m ner i vattnet. Här luktar och smakar vi först på sedimentet för att sedan försiktigt sila fram de växter och djur som gömmer sig i sedimentet.

Vi försöker artbestämma allt vi finner. :-)

Läs mer här, länk...

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug