Minsveparen Viksten

HMS Viksten (M33) var en minsvepare i svenska flottan och sjösattes 1974. Hon var det första fartyget som byggdes i plast. Viksten ingick i kustflottans minsvepar- och minröjningsflottiljer som i fredstid utbildade officerare och värnpliktiga till krigsorgansationens Minkrigsavdelningar. 

2007 såldes hon och moderniserades för att användas som skolfartyg i Strömstad.

För Marina läroverkets verksamheter innebär detta ett fantastiskt fint tillskott med goda möjligheter att övningsnavigera, praktiskt maskinarbete, utföra marinbiologiska undersökningar, genomföra säkerhetskurser ombord – och mycket, mycket annat.

Aktuellt

Informationskväll / Öppet hus

Onsdag den 3 maj kl. 17.00 - 19.30

Prova på-dagen

Onsdag den 3 maj 2023