IMG_7085.JPG 

Alla fartyg

Klart Skepp Marinteknik AB disponerar ett segelfartyg och två motorfartyg.

Älva är det segelfartyg som används för Marina läroverkets långseglingar. Samtliga fartyg har sin hemmahamn i Stocksund. 

Älva - Stocksunds hamn, Danderyd

Petsamo - Stocksunds hamn, Danderyd  

Niska - Stocksunds hamn, Danderyd

Är du intresserad av att boka något av våra fartyg?

Kontakta:
Klart Skepp Båtcharter
Tele:  08-85 32 00
E-post: susanne.nystrom@klartskepp.se 

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug