Marina Läroverket

Skolan

Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar och ett antal fristående kurser. Skolan är inte större (ca 500 elever) än att vi kan erbjuda dig både trygghet och kamratskap, men tillräckligt stor för att ge dig möjlighet till intressanta, rika och varierande upplevelser.

Skolan ligger i Stocksunds hamn, bara en mil  norr om Stockholms city. Det är enkelt att ta sig till Marina läroverket – med buss, bil, T-bana, Roslagsbanan eller båt. Marina läroverket består av flera byggnader och gröna ytor inom samma område. Skolområdet inramas bland annat av kajen mot saltsjön, där de fartyg lägger till som används i undervisningen. Läget ger utmärkta möjligheter till att nyttja både vad skärgården och storstaden har att erbjuda.

Marin profil Den marina miljön används som inspirationskälla. Havet och segelfartyg möjliggör en miljöupplevelse, kulturutbyte och kunskapsinhämtande utöver det vanliga. Den marina profilen innebär att:

  • Alla elever gör delar av sin utbildning ombord på skolans båtar och skepp
  • Alla genomgår en förberedelse och säkerhetsutbildning, där delar som Livet ombord, Hjärt- och Lung Räddning, brand, överlevnad och L-ABC ingår
  • Alla elever praktiserar navigation och sjömanskap ombord

   

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug