Idskär MBV20, MBV21 & MBV22

Klass:   Alla MBV-klasserna

Ämne:  BåNgBi

Lärare:  Markus & Elin & Petra & Lena

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

6/9

7/9

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug