Idskär LK14 ht14

Datum: 140901 - 140904
Läser ämne: Naturkunskap1b och Svenska1
Lärare: Linnea T och Arvid L

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

1/9

2/9

3/9

4/9

Aktuellt

Informationskväll / Öppet hus

Onsdag den 3 maj kl. 17.00 - 19.30

Prova på-dagen

Onsdag den 3 maj 2023