Svalbard

Genom ett samarbete med Stockholm universitet har vi under sex dagar en lärare och en elev på Svalbard. Syftet med resan är att samla in data från arktiska områden som senare kan bidra med uppgifter till olika klimatmodeller.

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

6/9

7/9

8/9

9/9

10/9

11/9

Aktuellt

Informationskväll / Öppet hus

Onsdag den 3 maj kl. 17.00 - 19.30

Prova på-dagen

Onsdag den 3 maj 2023