Loggar från övriga exkursioner

Här kan du läsa loggarna från skolans olika exkursioner.

Höstterminen 2022

Vårterminen 2022

Höstterminen 2021

Vårterminen 2021

Höstterminen 2020

Höstterminen 2019

Vårterminen 2019

Höstterminen 2018

Vårterminen 2018

Höstterminen 2017

Höstterminen 2016

Aktuellt

Vi välkomnar Älva & MB20b hem

2 juni kl. 13.00 kommer Älva med klass MB20b hem till Stocksund.