Inbjudan till öppet föredrag och frågestund: VAD VI KAN GÖRA FÖR ÖSTERSJÖNS MILJÖ

  

Föredrag av docent Sofia Wikström, Östersjöcentrum, Stockholms Universitet

Tid och plats: 

Onsd 23 november, kl 18.00-20.00,
Marina läroverket, Stocksund

Ankarvägen 6, 182 78 Stocksund.

Lokal: Flaggskeppet. Sal: Storen 

Tema: Vad vi kan göra för Östersjöns miljö.

Strömmingsbestånd i kris och återkommande algblomningar.
Mängder av spigg i stället för abborre och gädda i skärgårdens vassvikar. Vad är det som ligger bakom de stora miljöproblemen vi ser i Östersjöns kustområden? Och, framför allt, vad kan vi göra för att förbättra situationen?

Sofia Wikström, forskare i marin ekologi vid Stockholms universitet, berättar om hot och möjligheter för Östersjöns miljö. Vad krävs för att få tillbaka rika fiskbestånd? Och hur gjorde forskarna för att återställa en grumlig, syrefri havsvik till ett levande ekosystem?

Vi diskuterar problematiken kring utsjöfisket och hur det påverkar kusten (stora trålare nära kusten, ökningen av spigg, säl som söker sig inåt i brist på mat) och hur utflyttad trålgräns och försiktigare kvotsättning kan vara lösning för det, OCH Sofia berättar om projekten för att återställa våtmarker och havsvikar (Björnöfjärden och nu projektet Levande vikar), som visar att det är möjligt att återskapa bättre miljöförhållanden lokalt med rätt insatser. 


Anmälan
på mail till odd.klofsten@klartskepp.se (Du kan komma oanmäld, men hör gärna av dig så vi får en känsla för hur många som kommer).

Kartlänk till lokalen Flaggskeppet, Ankarvägen 6, 182 78 Stocksund.
Kollektivtrafik: Busshållplats Sjöstigen (Buss 601)
Bilväg och parkering: Bilparkering

.

 

Sofia Wikström är docent och marinekolog vid Stockholms universitet och forskar om arter och habitat i Östersjön och hur vi bäst förvaltar dem

Läs mer om Sofia Wikströms forskning på:  
https://www.su.se/english/profiles/swiks-1.196117 

Arrangemanget är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen Danderyd och Marina läroverket.

 

Kretsen har till syfte att verka för SNF:s program och därvid informera, skapa opinion, fungera som sakkunnig remissinstans samt ta initiativ till och stimulera allmänhet och myndigheter till aktiva insatser på natur- och miljövårdens område.

Syfte med eventet:
Engagera och inspirera till handlingar som gagnar Östersjöns tillstånd och visa att Naturskyddsföreningen Danderyd, Marina läroverket och Cedergrenska verkar för Östersjöns bästa.

Målgrupper:
Elever, lärare och medarbetare på Marina läroverket och Cedergrenska samt naturengagerade i Danderyd.

Naturskyddsföreningen om föredraget, länk...
Östersjöcentrum om föredraget,länk... 
Östersjöcentrum om tio viktiga åtgärder för Östersjöns bästa, länk..

Varmt välkommen!

/Marina läroverket

 

Aktuellt

Informationskväll / Öppet hus

Onsdag den 3 maj kl. 17.00 - 19.30

Prova på-dagen

Onsdag den 3 maj 2023