Horisont på havet

Poängplaner

Programmens poängplaner

Nedan hittar du poängplaner för respektive utbildning på Marina läroverket.

Utbildningar

Företagande & entreprenörskap

Ledarskap & kommunikation

Marinbiologi Vatten & miljö

Kontakt

Studie- & yrkesvägledare

William Lind

@