thomas-vimare-IZ01rjX0XQA-unsplash-scaled-acenterbottom.jpg

Poängplaner

Programmens poängplaner

Nedan hittar du poängplaner för respektive utbildning på Marina läroverket.

Utbildningar

Företagande & entreprenörskap

Ledarskap & kommunikation

Marinbiologi

Marinbiologi Vatten & miljö

Marinteknik

Kontakt

Studie- & yrkesvägledare

Åsa Larsson

@