Vanliga frågor & begrepp i gymnasieskolan

Hur går ansökan och antagning till?

Svar:

Eftersom Marina läroverket är en friskola har vi sk riksintag, det innebär att du kan söka hit var du än bor i Sverige. Antagningen till Marina läroverket sköts av Gymnasieantagningen Storsthlm. Det är studievägledaren i din skola som informerar dig om hur du söker gymnasieskola.

Viktigt att veta:
Du gör ditt gymnasieval i februari. Sedan får du en möjlighet att ändra dig under omvalsperioden i maj. Om du sedan under sommaren vill ändra din rangordning av valen, så är det möjligt, men enligt antagningens regler så hamnar du då sist i kön, efter de som har gjort sitt val i rätt tid. Du kan dock alltid stryka ett val på din ansökan utan att det påverkar din plats i kön negativt.

Om du tex kommer in på ditt tredje val, betyder det att du fortfarande står i kö till ditt första och andra val, men att alla andra val stryks. Så du ska välja skola och inriktning efter dina önskemål, se till att rangordna dina val efter vad du helst vill och inte efter vilken skola du tror är svårast att komma in på.

När söker man till er?

Svar:

I mitten av januari 2021 ‐ Brev från Gymnasieantagningen med lösenord skickas hem till elever 
14 januari ‐ Hemsidan öppnas för ansökan 
15 februari - Sista ansökningsdag  
15 april ‐ Hemsidan öppnas för visning av preliminärt antagningsresultat och ansökan för omval
17 maj ‐ Sista dagen för att göra omval  
1 juli - Resultatet av den slutliga antagningen publiceras på www.gyantagningen.se 
16 juli - Sista svarsdag på slutantagningsbeskedet

Under augusti görs två reservantagningar. Antagningsbesked får du när du loggar in på www.gyantagningen.se

Skolorna börjar i slutet av augusti. Mer information kommer med välkomstbrevet som ni får efter midsommar. Reservantagningen tas över av skolorna i samband med skolstarten. Kontakta de skolor du är intresserad av direkt för att få veta vilken plats du har i reservkön.

Vad är det för antagningsgräns?

Svar:

Den slutliga antagningen 2021 såg ut så här:

Studieväg:
 Ant.gräns
 Median

NBVAMV - Marinbiologi inr MARINBIOLOG

267,5

292,5

NBVAMV - Marinbiologi inr VATTEN & MILJÖ

255

265

SABET - LEDARSKAP & KOMMUNIKATION inr beteendevetenskap

280

300

MXSERV - Marinteknik inr SERVICE & REPARATION

EKEKO - FÖRETAGANDE & ENTREPRENÖRSKAP inr ekonomi

217,5

280

242,5

290

Hur räknar jag ut mina poäng från 9:an?

Svar:

Vid ansökan till gymnasieskolan används de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg från grundskolan (år9) för att räkna ut ett meritvärde (sammanlagd betygspoäng)
Maxpoäng är 320 p. Till detta kan betyget i moderna språk som språkval läggas och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.

Har man betyg i alla obligatoriska ämnen i grundskolan (som är 16 stycken) och dessutom ett betyg i moderna språk som språkval (som är frivilligt) får man alltså räkna alla dessa 17 betyg.

Exempel
Betyg             A          B          C         D          E
Värde            20        17,5     15       12,5       10

E i alla ämnen 16x10 = 160   Med språkval + 10 = 170
C i alla ämnen 16x15 = 240   Med språkval + 15 = 255
A i alla ämnen 16x20 = 320   Med språkval + 20 = 340

 

Vad är en Individuell studieplan?

Svar:

Alla elever i gymnasieskolan har en studieplan, i och med de val du gör (inriktning och/eller individuella val) blir det din individuella studieplan.
På din studieplan, som ska innehålla (minst) 2 500 poäng, står alla kurser du kommer att läsa under din gymnasieutbildning.

Kan jag läsa mer än 2 500 poäng?

Svar:

Om du läser kurser utöver de obligatoriska, dvs lägger till fler kurser på din studieplan kallas det utökad studieplan. Betyg på utökade kurser räknas med i ditt  jämförelsetal/snitt i de fall de krävs för särskild behörighet för vidare studier, och om den utökade kursen är en sk meritpoängskurs som ger dig extra poäng att lägga ovanpå ditt snitt/jämförelsetal. Läs mer om meritpoäng i en fråga nedan.

Ansökan om utökad studieplan behandlas individuellt, beslut om utökad studieplan fattas av rektor.

Vad menas med meritpoäng?

Svar:

Meritpoäng är extra poäng du kan skaffa dig i gymnasieskolan. Du får tillgodoräkna dig max 2,5 sk meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal/snitt.
Kurser man kan få meritpoäng för är kurser i Moderna språk, Engelska och Matematik. Lägsta betyget E krävs på kursen.

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 meritpoäng
• Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng.
• Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng.
• Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng.

Meritpoäng för engelska – max 1,0 meritpoäng
• Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.

Meritpoäng för matematik – max 1,5 meritpoäng
Om behörighetskravet är enbart grundläggande behörighet så ger matematik 2, 3 och 4 vardera 0,5 meritpoäng.
Kurser i matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng vardera (det kan du inte läsa på Marina läroverket). Tre kurser matematik specialisering ger alltså 1,5 meritpoäng.

Hur får jag grundläggande behörighet?

Svar:

För att få grundläggande behörighet till högskolan krävs att du har minst betyget E på 90% av kurserna i din studieplan, d.v.s. du får ha betyget F på kurser motsvarande max  250 poäng. Du måste dock ha godkänt, minst betyget E i kurserna Ma1, Sv1, 2 och 3 samt En5 och 6 . Du måste dessutom ha fått E på ditt gymnasiearbete.

Går du ett yrkesförberedande program måste du dessutom ha minst betyget E på 400 poäng av de programgemensamma kurserna.

Särskild behörighet till högskolan

Svar:

Förutom grundläggande behörighet krävs sk särskild behörighet till många av högskolans utbildningar. Olika utbildningar kräver olika kombinationer av särskilda behörigheter/kurser. Läs om särskild behörighet till högskolan och motsvarandebedömningar under länkarna nedan.

Vad är ett studieintyg?

Svar:

Elever som av någon anledning inte fullföljer sin gymnasieutbildning dvs inte får betyg i motsvarande 2 500 poäng får ett sk studieintyg. Ett studieintyg är ett utdrag ur skolans betygskatalog som visar vilka kurser en elev läst och vilka betyg eleven uppnått. Ett studieintyg kan senare kompletteras upp till en gymnasieexamen genom läsa till kurser eller att tentera av resterande kurser upp till 2 500 poäng på Komvux.

Vad innebär en gymnasieexamen?

Svar:

En gymnasieexamen består av kurser motsvarande 2 500 poäng. Observera att F är ett betyg i gymnasieskolan, dvs räknas som ”giltigt betyg”.

För att få ut sin gymnasieexamen måste man ha godkända betyg, dvs lägst betyget E, på minst 90% av kurserna. Man kan alltså få ut en examen även om man har icke godkänt/F på kurser motsvarande 250 poäng. 

Gymnasieexamen från högskoleförberedande program (LK och FE)
I de godkända betygen måste det ingå kurser i svenska på sammanlagt 300 gymnasiepoäng (svenska 1–3), engelska på sammanlagt 200 gymnasiepoäng (engelska 5 och 6) samt matematik på sammanlagt 100 gymnasiepoäng (Ma1b/c). I examen ingår också godkänt betyg i gymnasiearbetet. En gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program ger alltid grundläggande behörighet till högskolan.

Gymnasieexamen från yrkesförberedande program (Mb, MbV, Mt) För yrkesexamen ska eleven fått betyg i 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven måste ha godkänt i:
svenska1, engelska 5, matematik 1
400 poäng av de programgemensamma ämnena 
gymnasiearbetet
En gymnasieexamen från ett yrkesprogram ger inte automatiskt grundläggande behörighet till högskolan. Detta beror på att den inte innehåller tillräckligt mycket svenska och engelska.
På Marina läroverket erbjuds alla elever att läsa kurser i svenska och engelska som leder till grundläggande behörighet.
Det är också möjligt att komplettera i svenska och engelska, så att man uppfyller kraven förgrundläggande behörighet efter avslutat gymnasium. Om man kompletterar efter studenten, t.ex. inom komvux, får man tillgodoräkna sig kompletteringarna i grupp BI vid ansökan till högskolan.

Studievägskoder

Svar:

När man söker till gymnasiet via gyantagningen.se ska man fylla i studievägskoden för utbildningen, se här vilka koder som gäller för våra olika program.

kk
k

Marinbiologiutbildningarna:
NBVAMV, Marinbiologi
NBVAMV, Vatten och Miljö

Ledarskap och kommunikation:
SABET

Marinteknik, service och reparation:
MXSER

Företagande och entreprenörskap:
EKEKO

Frågor.... Jag vill veta mer. Vart vänder jag mig då?

Svar:

Om du har några frågor om våra olika utbildningar eller funderingar kring ditt gymnasieval är du välkommen att maila in dina frågor till: 

lee.stern@klartskepp.se

Under länkar finns fler bra websidor där du hittar information om gymnasieskolan

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug