pråmen-fullsatt

Om 9:an

Tiden i gymnasieskolan ska vara lustfylld och rolig samt ge en god grund för fortsatta studier eller yrkesliv - vi erbjuder allt detta.

När det är dags för dig att välja utbildningsväg och skola inför kommande gymnasiestudier är det viktigt att du noga funderar igenom vad du vill. Det är ett viktigt val som har stor betydelse för framtiden. 
Tänk noga igenom både val av skola och program. Kom ihåg att det ska kännas roligt att gå till skolan! Kurserna i programmet ska kännas intressanta och resvägen ska vara ok, du ska åka till skolan varje dag i 3 års tid.

Marina läroverket erbjuder fem olika gymnasieutbildningar som du hittar vidare information om här på sidan. 

 • Ledarskap och kommunikation
  (SA - inr Beteendevetenskap)
 • Marinbiologi - inr Marinbiolog eller inr Vatten och miljö
  (NB- Särskild variant)
 • Marinteknik - Service och reparation
  (MX- Särskild variant)
 • Företagande och entreprenörskap 
  (EK - inr Ekonomi)

Under läsåret kommer du kunna besöka oss på skolan vid ett antal tillfällen:

Höst-/vårtermin 2021-2022
5 december, 1 februari  och 4 maj. För mer info se Kalender

VÄLKOMMEN!

 

Se vad andra andra har skrivit om oss!

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug