Älvahem2.JPG

Länkar

 
Vill du läsa mer om den "nya gymnasieskolan”?

På skolverkets sidor finner du information om Gy11 samt om de olika programmen.

 
Det är på Gymnasieantagningen du gör din ansökan till gymnasieskolan. 

Här hittar du med information om gymnasieskolans alla program  och programguiden med en förteckning över alla skolor och olika utbildningsvägar i länet. 

Det är även på denna sida du kan få information om och följa antagningsprocessen samt se statistik från tidigare års antagning samt ta del av en kvalitetsjämförelse mellan olika skolor.
 
Du som är elev i någon av länets grundskolor får ett lösenord i mitten av januari. Du som inte går i skolan men är folkbokförd i länet kan ringa till gymnasieantagningen för att få ett lösenord.

Med hjälp av lösenordet loggar du in på www.gyantagningen.se  där du fyller i dina val. Lägg in flera val för att förbättra dina möjligheter att få en gymnasieplats. När du bekräftat dina val skriver du ut din ansökan. Kom ihåg att skriva under ansökan.

Du lämnar ansökan till skolans studie- och yrkesvägledare. Datum för inlämning av ansökan kan variera mellan skolor. Du som inte går i någon skola skickar din ansökan till gymnasieantagningen.

 

Här kan du söka och jämföra högskoleutbildningar för att göra ett medvetet val

Nu kan du som student få en bra överblick över utbildningsalternativen och en mycket bättre chans att göra ett medvetet val. Sök efter intresse, inriktning eller namnet på utbildningen.
Till informationen om själva utbildningen får du en beskrivning av högskolan, en arbetsmarknadsprognos och en beskrivning av ämnet, yrket eller arbetsområdet.

Här hittar du även info om Högskoleprovet och om utlandsstudier.

 

Universitets- och högskolerådet, UHR, ansvarar för uppgifter i fråga om service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet. 

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug