10 juni -15 * Älva & MB13b hemma

Älva, kom hem för vi längtar efter dig
Kom innan sommar'n är slut, lilla fartyg
Åskan har gått, och om kvällen blir det mörkt
Stjärnorna syns nu på himlen igen.....

Aktuellt

Skolstart HT23

År 1 kl 9.00 17 aug År 2 + 3 kl 10.00 21 aug